Εταιρεία

Η επιχείρηση μας ιδρύθηκε το 1997. Ο εξοπλισμός μας είναι μηχανήματα για παραδοσιακά κάγκελα ( καραβολιέρα, στριφτικό, ψαλίδι, οριζόντια πρέσα, κύλινδρο σωληνώσεων, ραουλιέρα) για τη δημιουργία κιγκλιδωμάτων και διαφόρων παραστάσεων για παραδοσιακά κάγκελα. Επίσης διαθέτουμε πλάσμα για την κοπή οποιουδήποτε σχεδίου πάνω σε λαμαρίνα, στράντζα για σταντζάρισμα μέχρι και λαμαρίνας 16mm καθώς και ψαλίδι λαμαρίνας.