Έργα

Η Τεχνική Μετάλλου Καλαμπούκα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των τεχνικών έργων από την φάση του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και κατασκευαστικές λύσεις. Διαθέτει οργανωμένο πρότζεκτ μάνατζμεντ με πολύχρονη εμπειρία καθώς και άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, ειδικευμένο σε εξαιρετικά δύσκολες και πολύπλοκες εργασίες.